Lovski krst – 3. del

LOVSKI »PREDKAZENSKI« POSTOPEK:

Predsednik LD ali lovovodja po pozdravu lovini javno razglasi, da bomo začeli z lovskim krstom zelenca. S tem namenom predlaga predsednika senata z dvema prisednikoma, kar ni treba ravno izglasovati in je dovolj, če mu z glasnim odobravanjem potrdijo navzoči lovci. Predsednik senata s prisednikoma takoj po objavi prevzame svojo vlogo in nato skrbi do zaključka, da poteka krst v mejah lovske etike in medsebojnega spoštovanja, ter poskrbi, da se postopek ne zavleče.

Nato določi tožilca (najbolj navihanega in jezikavega člana) in določi biriča (rablje). Obtoženec pa si lahko na poziv predsednika senata izbere zagovornika za kar je primeren eden izmed mentorjev. Če si ga ne, mu ga določi sodišče po »službeni dolžnosti«.

Istočasno razglasi, da je že pripravljen zdravstveno-veterinarski delavec, saj sodišče ne more prepustiti zadevo, da bi »sodili« bolnemu ali poškodovanemu krščencu. »Zdravstveni delavec« je prav tako že v naprej izbran in pripravljen. Praviloma je našemljen v kvázistrokovnjáka, zdravnika z različnimi inštrumenti, navsezadnje s takšnimi pripravi in inštrumente, ki z zdravstvom nimajo nič skupnega… Vse za šalo in zabavo.

Ko predsednik senata ugotovi, da je sodišče pripravljeno, in da ima tožilec Obtožnico, obremenilni »dosje« (fascikel), ter da je branilec pripravljen, rabelj na njegovo zahtevo pred sodišče pripelje vklenjenega ali navidezno zvezanega obtoženca in ga postavi pred pripravljeno klop brez naslonov, na kateri je za zglavje pripravljena že v naprej uplenjena nizka divjad. Pri temu je treba upoštevati navade v lovskih družinah in seveda higienske prvine.

Predsednik nato pozove tožilca, da prebere obtožnico in predloži materialne dokaze. Obtožnica mora vsebovati v lovski latinščini izmišljene zgodbe. Dopustno je slikovito pretiravanje ali pripovedovanje neverjetnosti kot primer:

Prisednik je izraz, ki se je uveljavil v lovskem krstu, saj člana v glavnem prisedeta in ne vodita »procesa«, kvečjemu spodbujata domislice.

 

Se nadaljuje….

Avtor besedila in ilustracije: Brane Praznik

 

Dodaj odgovor