Lovska kinologija

Avtor:Peter
Lovska kinologija
Pred 10 do 15 tisoč leti ob koncu ledene dobe se je med prazgodovinskem lovcem in psom oblikovalo zavezništvo. Od takrat do danes sta pes in lovec ostala nerazdružljiva lovska tovariša.

Skozi tisočletja je z načrtno vzrejo lovec izoblikoval različne pse za različne načine lova. Od svojih prednikov so lovski psi podedovali izostreno čutilo za vonj, nagon po lovu plena in sposobnost učenja ter podrejanje vodji tropa.

Lov in lovska kinologija po svetu je zelo različna. V arabskem svetu so zelo cenjeni lovski psi hrti, ki jih pri nas za lov ne uporabljamo, v Angliji so poznani veliki lovi s tropom goničev, ki jih lovci spremljajo na konjih…

V srednji Evropi in pri nas za lov uporabljamo predvsem pse, ki jih glede na osnovno uporabnost pri lovu razvrščamo v naslednje skupine: goniče, krvosledce, terierje, jazbečarje, ptičarje, šarivce in prinašalce.

 


Med najstarejše pasme lovskih psov spadajo goniči ali braki. Uporabljamo jih pri skupnih lovih s psi- brakadah. Pri tej obliki lova nam psi v gozdu ali na polju poiščejo divjad in jo glasno zasledujejo po njeni sveži-topli sledi. Z goniči lovimo predvsem divje prašiče, lisice in poljske zajce. Izšolani goniči ne smejo goniti parkljaste divjadi, z izjemo divjih prašičev.

Terierji in jazbečarji so namenjeni za jamarjene. Jamarjenje je načinu lova pri katerem oster pes v podzemnem brlogu poišče lisico ali jazbeca. Najdeno žival izžene iz podzemnega brloga ali jo zadavi in prinese vodniku. Jamarji so uporabni tudi za šarjenje in vodno delo.

 


Ptičarji
sicer vsestransko uporabni psi, so namenjeni predvsem lovu na polju in v vodi. Z dvignjenim nosom poiščejo divjad, ki jo s svojo značilno stojo pokažejo lovcu in jo na povelje splašijo. Uplenjeno prinesejo svojemu vodniku.

 

 


Šarivci
so vzrejeni za grmarjenje in šarjenje. To je način lova pri katerem psi največ 40 metrov pred lovcem iščejo malo divjadi na polju, v grmičevju ali na vodi. Njihova naloga je, da glasno poženejo divjad proti lovcu in uplenjeno prinesejo vodniku.

 

Prinašalce se uporabljajo za iskanje in prinašanje odstreljene male divjadi. Praviloma so prinašalci zelo vodoljubni in zelo uporabni pri lovu na vodno perjad.

 


Barvarji ali krvosledci
so lovski psi, namenjeni za zasledovanje obstreljene- ranjene divjadi po njeni stari- hladni sledi. Njihova naloga je izslediti ranjeno divjad. Z laježem ali posebnim prinosilom vodniku povedo, da so divjad našli. Vzrejene so pasme, ki so specialisti za to delo. Poleg specialnih pasem se za ta namen da izšolati tudi ostale pasme lovskih psov.

 

Preden sme lovec psa uporabljati za lov ga mora marsičesa naučiti. Pasje znanje mora najprej pokazati na različnih preizkušnjah. Šele ko pes uspešno opravi delovno preizkušnjo, katere obseg in zahtevnost sta odvisna od pasme in namena uporabe psa, se sme z njim loviti divjad.

Kinologija je zelo pomemben del lovstva. Lovci smo dolžni imeti zadostno število primernih psov za lov v naših loviščih. Psi so nepogrešljivi pri lovu na poljsko in vodno divjad ter pri iskanju ranjene divjadi.

 

Dodaj odgovor