Naloge slovenskih lovcev

Avtor: Peter
Naloge slovenskih lovcev

Lovci veliko svojega prostega časa namenimo skrbi za divjad in njeno okolje, ter delovanje naše organizacije. Na kratko so predstavljene naloge, ki jih moramo opraviti.

Cilj vseh nalog je zagotoviti ohranjanje vseh vrst divjadi v naravi primerni številčnosti in ohranjati naravo takšno, da divjadi omogoča čim boljše življenjske razmere. Dobro poznavanje divjadi (njene številčnosti in telesne kondicije), ter razmer v njenem okolju je pomembno za pravilno načrtovanje in izvedbo nalog, ki jih moramo opraviti. S celoletnim opazovanjem v naravi in s pomočjo skrbno urejenih evidenc, o opravljenem delu iz preteklih let pripravimo predlog nalog, ki jih bomo opravili v naslednjem letu. Dokončno nam načrt nalog pripravijo strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije.

Načrtujemo in vsako leto izvedemo ukrepe s katerimi izboljšujemo življenjske razmere za divjad. Kosimo travnike in košenice, katerih košnja gospodarsko ni več zanimiva za kmetijstvo, čistimo pasišča, vzdržujemo grmišča, remize, vodne vire, kaluže in sadimo plodonosno drevje. Ta dela lovci imenujemo biomeliorativni ukrepi.
Ponekod in za nekatere vrste divjadi so se razmere v naravi že zelo poslabšale. Da laže preživijo zimo, jim pomagamo s krmljenjem. Poleti zalagamo solnice, saj je sol v naravi težko najti. Pred divjadjo je potrebno zaščititi poljščine in sadike gozdnega drevja. Ta dela imenujemo biotehnični ukrepi.
Za izvajanje lova potrebujemo lovske objekte opazovalnice, steze in bivake. Njihovo postavitev in vzdrževanje imenujemo lovskotehnični ukrepi.

Sam lov je skrbno načrtovan. V načrtih imamo točno predpisano, koliko živali posamezne vrste divjadi moramo odstreliti in v kakšnem razmerju med samci in samicami ter med starimi in mladimi. Pri tem upoštevamo vse znane naravne zakonitosti.
Kljub vsem ukrepom, ki jih izvajamo, divjad občasno povzroča škodo na kmetijskih kulturah. Lovci smo dolžni pomagati odpraviti škodo in lastnikom zemljišč izplačati odškodnino.
Lovci sodelujemo z raziskovalci, ki proučujejo divjad. Pomagamo jim pri zbiranju podatkov v naravi. Zelo pomembno je zbiranje vzorcev za nadzor nad boleznimi divjadi, ki jih zbiramo za veterinarje, saj so nekatere bolezni nevarne tudi človeku.
V vsakem lovišču nekaj lovcev opravlja lovsko čuvajsko službo. Njihova naloga je nadzorovati, da lov poteka po predpisih, Poleg tega opozarjajo tudi na druge kršitve, ki bi utegnile škodovati divjim živalim. V kolikor se kršitve dogajajo, jih prijavijo ustrezni inšpekcijski službi in policiji.

Za sam lov, potrebujemo poleg orožja tudi dobro izšolane lovske pse, brez katerih je lov na nekatere vrste divjadi prepovedan. Vzreja in šolanje psov je pomemben del lovstva.

Dodaj odgovor