Nutrija ali bobrovka

Avtor: Janez L

Nutrija ali bobrovka

Nutrija ali bobrovka je velik rastlinojedi glodalec, ki živi v vodi ali na obvodnih področjih. Živijo v rovih, ki jih izkopljejo v obrežje. Čolnič tiho drsi po mirni reki, pljusk naznani, da je v bližini žival, žival, ki ji je posvečen ta trenutek, da ostane za vedno ujeta v spomin, mladega Lovca… 

Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Chordata (strunarji)
Razred: Mammalia (sesalci)
Red: Rodentia (glodavci)
Podred: Hystricomorpha
Nižji red: Hystricognathi
Parvordo: Caviomorpha
Družina: Myocastoridae
Rod: Myocastor
Vrsta: M. coypus

 N
utrija ali bobrovka je velik rastlinojedi glodalec, ki živi v vodi ali na obvodnih področjih. Živijo v rovih, ki jih izkopljejo vrovi obrežje. Na videz spominja na veliko podgano. Odrasle živali tehtajo med 5 in 9 kg in merijo od 40 do 60 cm v dolžino brez repa, ta meri dodatnih 30 do 45 cm. V prerezu je rep okrogel in ne ploščat kot pri pižmovki. Parjenje poteka prek celega leta, samica ima letno 2- 3 legla s po 2- 9 mladičev. Spolno dozori nutrija že pri 4- 6 mesecih. Mladiči so ob kotitvi že dobro odlakani in vidijo. Nutrije imajo grobo dlako, temno rjave barve s svetlim predelom okrog smrčka. Najbolj izstopajo njeni veliki živo oranžni sekalci. Med prsti zadnjih nog ima plavalno kožico, kar tudi priča o prilagojenosti na vodo in življenje v njej. Nutrija je dokaj podobna tudi pižmovki, a je veliko večja.

 

Nutrija je pri nas tujerodna vrsta, ki izvira iz zmernih predelov Južne Amerike. Zaradi njenega cenjenega kožuha so jih vzgajali na farmah, od
koder so posamezne živali pobegnile in naselile bregove Ljubljanice. Uspešno so se prilagodile novemu okolju in ponekod postale celo moteče, saj s svojimi rovi spodkopujejo obrežja. Divje populacije nutrij pri nas, so ob rekah Savi, Muri, Rižani in Ljubljanici. Prvi podatki o opažanju vrste v naravi pri nas, segajo v leto 1937. V Sloveniji je nutrija edina vrsta divjadi, ki je lovna vse leto.

 

Čolnič tiho drsi po mirni reki, pljusk naznani, da je v bližini žival, žival, ki ji je posvečen ta trenutek, da ostane za vedno ujeta v spomin, mladega Lovca…

Dodaj odgovor